INFORMACIJE
Poletna glasbena akademija v Izoli je nastala leta 2012 pod umetniškim vodstvom pianistke  - profesorice Selme Chicco Hajdin ter violončelista - profesorja Antonija Hajdina v sodelovanju z izolsko Italijansko samoupravno narodno skupnost ter Glasbeno šolo Koper.
Prvotni namen Poletne glasbene akademije je obogatiti ter širiti kulturo klasične glasbe v obalnih občinah, kot tudi ponuditi dodatno znanje in dragocene izkušnje mladim glasbenikom vseh narodnosti.
Letos bo potekala za klavir in violončelo in sicer v 
Manziolijevi palači ter Besenghijevi palači v zgodovinskem jedru Izole, kjer je tudi sedež glasbene šole. Profesorja Selma Chicco Hajdin (klavir) in Antonije Hajdin (violončelo) bosta izvajala individualne lekcije instrumenta, tematske delavnice in predavanja, kot tudi komorno igro. Na zaključnem koncertu se bodo predstavili izbrani aktivni udeleženci.
Zaradi epidemiološke situacije bodo vse aktivnosti potekale v skladu z ukrepi in pravili NIJZ. Po potrebi bomo aktivnosti spremenili ali preoblikovali. Prav tako bo število poslušalcev omejeno.

Kotizacija za aktivne udeležence znaša 280 eur. Kotizacija vključuje 5 individualnih lekcij instrumenta. Prav tako vključuje komorno igro (za tiste, ki izberejo tudi to opcijo) ter delavnice oziroma tematska predavanja, v kolikor bodo zaradi epidemiološke situacije izvedljiva.

Vse lekcije so javnega značaja in potekajo lahko v naslednjih jezikih: slovenščini, italijanščini, hrvaščini ali angleščini. Udeleženci, njihovi starši oz. spremljevalci in mentorji lahko brezplačno poslušajo vse lekcije, predavanja in koncert.

Kotizacija za pasivne udeležence znaša 140 eur za celotno poletno akademijo oziroma 30 eur za posamezni dan.

Za bivanje in prehrano poskrbijo udeleženci sami. Aktivni udeleženci lahko vsakodnevno vadijo v Besenghijevi palači, kjer je tudi sedež Glasbene šole Izola. Ob koncu Poletne glasbene akademije prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Prijave potekajo do 20. junija 2021, oziroma
do zapolnitve prostih mest. Ker je število aktivnih udeležencev omejeno, sprejemamo kandidate po vrstnem redu prijav. Vplačana kotizacija se vrača samo v primeru odpovedi s strani organizatorja.